Các câu hỏi phỏng vấn Tester (Tiếp)

funny-student-job-interview-real-world-skills-i-can-do-tests-comic-picsQ: Làm thế nào để tạo test script?
Bước 1 – Đọc hiểu các yêu cầu chức năng
Bước 2 – Sau khi hiểu yêu cầu lập danh sách các hạng mục cần kiểm thử, đưa ra các test scenarios.
Bước 3 – Sau khi lập test scenarios, cần xác định cách thức thực hiện kiểm thử, cần đưa ra chi tiết các bước thực hiện trên một chức năng cụ thể, xác định dữ liệu sử dụng để kiểm thử và kết quả mong muốn.

Q: Mô tả về bug report.
Bug report thường bao gồm:

  1. Unique ID
  2. Mô tả ngắn gọn
  3. Mô tả chi tiết các bước thực hiện để đưa ra lỗi, bao gồm cả dữ liệu được sử dụng để kiểm thử, thời điểm bị lỗi, và môi trường nào bị lỗi hay bất cứ thông tin liên quan nào cần để làm rõ lỗi.
  4. Các Module của ứng dụng bị lỗi
  5. Hình ảnh đính kèm

Q: Nên xử lý như thế nào khi không có đủ tài liệu chuẩn bị cho việc Test?
Trường hợp không đủ tài liệu chuẩn bị cho việc Test (SRS, BRD..) thì có thể sử dụng một số tư liệu như:
Hình ảnh.
Phiên bản trước của ứng dụng
Wireframes

Đồng thời tester cần thường xuyên trao đổi với lập trình viên, BA,.. để làm rõ các chức năng hệ thống, kết hợp kinh nghiệm và các hiểu biết về việc thiết kế phần mềm để vượt qua các vấn đề khó khăn khi làm việc.

Q: Mô tả về việc kiểm thử các ứng dụng Mobile?
Việc kiểm thử các ứng dụng mobile có thể gồm nhưng công việc sau:
– Kiểm tra xem ứng dụng có hoạt động được trên nhiều thiết bị mobile khác nhau
– Đảm bảo các chức năng có thể sử dụng tốt trên các màn hình mobile
– Kiểm thử trên các mobile platforms – như Android hoặc iOS
– Cài đặt, gỡ bỏ ứng dụng, khởi động ứng dụng khi có network hay không có network,..
– Test các chức năng hệ thống
– Kiểm thử với các kết nối mạng khác nhau –WiFi, 2G, 3G …
– …

Q: Test các ứng dụng có video/audio như thế nào?
Các yếu tố cần xem xét gồm
– Mức độ truy cập (có hạn chế gì không, có yêu cầu đăng nhập không… )
– Kiểm thử trên các môi trường khác nhau
– Kiểm thử trên các trình duyệt tương thích
– Kiểm thử trên các màn hình có độ phân giải khác nhau
– Kiểm thử với tốc độ truy cập Internet khác nhau
– Kiểm thử các tính năng play, stop, mute …
– Kiểm thử theo kích cỡ video
– Kiểm thử các chức năng phản hồi, tương tác nếu có
– Kiểm thử tốc độ phản hồi của video
– Kiểm thử khả năng tương tác với mạng xã hội nếu có
–…
 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s