Các câu hỏi phỏng vấn cho lập trình viên Java (Phần 1)

java-interview-questionsQ: Tính năng quan trọng nhất của Java là gì?
Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng với nền tảng độc lập, có thể code java trên một môi trường (ví dụ Windows) nhưng thực thi trên một môi trường khác (ví dụ Solaris).

Q: Sự khác biệt của JDK và JRE là gì?
JDK là Java Development Kit với mục đích phục vụ cho việc phát triển ứng dụng, bao gồm cả môi trường thực thi.
JRE chỉ là môi trường runtime, không thể phiên dịch được mã nguồn trên đó.

Q: Lớp cơ sở của Java là gì?
java.lang.Object

Q: Java có hỗ trợ đa kế thừa (multiple inheritance) không?
Java không hỗ trợ multiple inheritance

Q: Path và Classpath khác nhau như thế nào?
Path là biến môi trường của hệ điều hành (operating system level environment variales). Path chỉ ra vị trí của executables files (file .exe)
Classpath chỉ ra chỗ của các .class file.

Q: Local variables là gì?
Local varaiables là biến cục bộ được khai báo trong block code như là methods. Local variables nên được khởi tạo trước khi truy cập tới chúng

Q: Instance variables là gì?
Instance variables được khai báo trong các lớp (class level). Instance variables không cần được khởi ạo trước khi sử dụng, chúng sẽ tự khởi tạo với giá trị mặc định.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s